Hộp carton 10x10x8 cm

780 1,450

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 10 x 10 x 8 tương ứng với:
+ Chiều dài 10cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 8cm
– Sóng giấy: Sóng B