Hộp carton 30x20x10 cm

3,000 6,200

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 30 x 20 x 10 tương ứng với:
+ Chiều dài 30cm
+ Chiều rộng 20cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B