Hộp carton 12x10x5 cm

950 1,350

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 12x10x5  tương ứng với:
+ Chiều dài 12cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 5cm
– Sóng giấy: Sóng B