Hộp carton 30x20x20 cm

2,600 3,200

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 30x20x20  tương ứng với:
+ Chiều dài 30cm
+ Chiều rộng 20cm
+ Chiều cao 20cm
– Sóng giấy: Sóng B