Hộp carton 25x10x10 cm

1,400 2,150

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 25x10x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 25cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B