Hộp carton 10x10x10 cm

950 1,350

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 10 x 10 x 10 tương ứng với:
+ Chiều dài 10cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B