Hộp carton 15x12x10 cm

1,250 1,950

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 15x12x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 15cm
+ Chiều rộng 12cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B