Hộp carton 20x15x10 cm

1,650 2,700

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20 x 15 x 10 tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 15cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B