Hộp carton 12x8x8 cm

950 1,350

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 12 x 8 x 8 tương ứng với:
+ Chiều dài 12cm
+ Chiều rộng 8cm
+ Chiều cao 8cm
– Sóng giấy: Sóng B