Hộp carton 15x10x10 cm

1,150 1,750

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 15x10x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 15cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B