Hộp carton 30x15x10 cm

2,100 2,850

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 30x15x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 30cm
+ Chiều rộng 15cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B