Hộp carton 18x12x12 cm

1,500 2,150

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 18x12x12  tương ứng với:
+ Chiều dài 18cm
+ Chiều rộng 12cm
+ Chiều cao 12cm
– Sóng giấy: Sóng B