Hộp carton 20x10x5 cm

1,100 2,150

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20x10x5  tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 5cm
– Sóng giấy: Sóng B