Hộp carton 18x10x8 cm

1,150 1,900

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 18x10x3  tương ứng với:
+ Chiều dài 18cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 8cm
– Sóng giấy: Sóng B