Hộp carton 25x15x10 cm

1,900 2,450

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 25x15x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 25cm
+ Chiều rộng 15cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B