Hộp carton 20x12x8 cm

1,350 2,200

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20x12x8  tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 12cm
+ Chiều cao 8cm
– Sóng giấy: Sóng B