Hộp carton 20x15x5 cm

1,500 2,200

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20x15x5  tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 15cm
+ Chiều cao 5cm
– Sóng giấy: Sóng B