Hộp carton 30x10x10 cm

2,000 2,600

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 30x10x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 30cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B