Hộp carton 18x10x3 cm

1,000 1,950

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 18x10x3  tương ứng với:
+ Chiều dài 18cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 3cm
– Sóng giấy: Sóng B