Hộp carton 16x12x6 cm

1,200 1,750

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 16x12x6  tương ứng với:
+ Chiều dài 16cm
+ Chiều rộng 12cm
+ Chiều cao 6cm
– Sóng giấy: Sóng B