Hộp carton 20x10x10 cm

1,300 2,200

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20x10x10  tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 10cm
+ Chiều cao 10cm
– Sóng giấy: Sóng B