Hộp carton 20x15x15 cm

2,100 2,750

– Kích thước tiêu chuẩn hộp: 20x15x15  tương ứng với:
+ Chiều dài 20cm
+ Chiều rộng 15cm
+ Chiều cao 15cm
– Sóng giấy: Sóng B